ОП-СОО №1/24.10.2016г. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за нуждите на СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Суворово“

18/01/2016г. 17:21ч. Договор за обществена поръчка за доставка на дизелово гориво за нуждите на автобуса на СУ“Н.Й.Вапцаров“

29/11/2016год. 16:00ч. Договор за обществена поръчка за доставка на горива за отоплителен сезон 2016/2017г.

23/11/2016год. 12:42ч. Протокол от работата на комисията

24/10/2016од.  11:55ч. Обява за обществена поръчка:obqva-goriva

24/10/2016год. 11:56ч. Техническа спецификация, методика за оценка и проекти на договори: spec-metodika-i-dogovori-goriva

24/10/2016год. 11:57ч. Образци към документацията за участие: obrazci-goriva-2016