СУ "Никола Йонков Вапцаров"
гр.Суворово

СЪОБЩЕНИЯ

Гореща телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители!

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, …

Повече информация →
СЪОБЩЕНИЯ

Удължаване на срока на дистанционното обучение до 30.11.2020 г. включително!

Удължаване на срока на преустановените присъствени учебни занятия и всички …

Повече информация →
СЪОБЩЕНИЯ

Преустановени учебни занятия!

Преустановени учебни занятия! Преустановяване на присъствените учебните занятия и всички …

Повече информация →
СЪОБЩЕНИЯ

Гореща телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители!

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза свързана с COVID – …

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОП-СОО №1/24.10.2016г. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за нуждите на СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Суворово“

НОВИНИ

Патронен празник на училището!

Патронен празник на училището! Патронния празник на СУ “Никола Йонков Вапцаров” е на 07.12.2020 година.