СУ "Никола Йонков Вапцаров"
гр.Суворово

СЪОБЩЕНИЯ

Удължаване на срока на дистанционното обучение до 30.11.2020 г. включително!

Удължаване на срока на преустановените присъствени учебни занятия и всички …

Повече информация →
СЪОБЩЕНИЯ

Преустановени учебни занятия!

Преустановени учебни занятия! Преустановяване на присъствените учебните занятия и всички …

Повече информация →
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОП-СОО №1/24.10.2016г. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за нуждите на СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Суворово“

НОВИНИ

Патронен празник на училището!

Патронен празник на училището! Патронния празник на СУ “Никола Йонков Вапцаров” е на 07.12.2020 година.

СЪОБЩЕНИЯ

Удължаване на срока на дистанционното обучение до 30.11.2020 г. включително!

Удължаване на срока на преустановените присъствени учебни занятия и всички извънкласни мероприятия до 30.11.20 г. включително!  По заповед № 347/24.11.20г. на Бистра Бойчева, директор на СУ “Никола …