СУ "Никола Йонков Вапцаров"
гр.Суворово

СЪОБЩЕНИЯ

Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от I до XII клас!

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учените от I до XII клас за периода от 22.03 до 31.03.21г. включително. Заповед № РД 07 – 772/19.03.21г.

СЪОБЩЕНИЯ

Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас!

Преустановяване на учебните занятия за учениците от пети до дванадесети клас! Заповед за преустановяване на учебните часове за учениците от пети клас. Заповед за преустановяване …

СЪОБЩЕНИЯ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС!

Заповед  № РД 07 – 693/15.02.21 г. за възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас. Възстановяват се присъствените учебни занятия за учениците …