СЪОБЩЕНИЯ

График за възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас!

График за възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас! Заповед № РД 07-887/ 29.04.21

СЪОБЩЕНИЯ

Възстановяват се присъствените учебни занятия от 12.04.21г. за учениците от следните класове……

 Заповед №РД 07- 803/09.04.21г. за възстановяване на присъствените учебни занятия от 12.04.21г. за учениците от следните класове: Учениците от I, II, III, IV, XI, XII …

СЪОБЩЕНИЯ

01.04 и 02.04 за учениците от I до XII клас продължава обучението в електронна среда!

01.04 и 02.04.21г., учениците от I до XII клас продължават обучението си в електронна среда. Заповед №РД 07-797/ 31.03.21г.