СУ "Никола Йонков Вапцаров"
гр.Суворово

СЪОБЩЕНИЯ

Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас!

Преустановяване на учебните занятия за учениците от пети до дванадесети клас! Заповед за преустановяване на учебните часове за учениците от пети клас. Заповед за преустановяване …

СЪОБЩЕНИЯ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС!

Заповед  № РД 07 – 693/15.02.21 г. за възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас. Възстановяват се присъствените учебни занятия за учениците …

СЪОБЩЕНИЯ

Гореща телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители!

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза свързана с COVID – …