Учениците в СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Суворово преминават на ротационно обучение от 26.11.21г. поради намалялата заболеваемост 500 на 100 000 души.

By georgieva

Учениците в СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Суворово преминават на ротационно обучение от 26.11.21г. Както следва: От 26.11.21г. до 02.12.21г. (вкл.) се връщат присъствено 5, 6 и 7 клас. От 03.12.21г. до 09.12.21г. (вкл.) се връщат присъствено гимназиален етап (8-12 клас).

Важно за обучението в СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Суворово!

By georgieva

В понеделник 15.11.2021г. учениците от всички класове ще се обучават от разстояние в електронна среда. Учениците от 5-ти до 12-ти клас, които се обучават от разстояние в електронна среда, продължават обучението си в (ОРЕС) до нова заповед. За паралелките от начален етап, които се обучават присъствено! Родителите, които не са подали декларация за съгласие за…

Load more