Възстановяват се присъствените учебни занятия от 12.04.21г. за учениците от следните класове……

By georgieva

 Заповед №РД 07- 849/09.04.21г. за възстановяване на присъствените учебни занятия от 12.04.21г. за учениците от следните класове: Учениците от I, II, III, IV, XI, XII клас и задължителните групи за  предучилищно образование. от 12.04 до 23.04.21г. присъствено се обучават учениците от VII, VIII и X клас. от 26.04 до 29.04.21г. присъствено се обучават учениците от…

Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас!

By georgieva

Преустановяване на учебните занятия за учениците от пети до дванадесети клас! Заповед за преустановяване на учебните часове за учениците от пети клас. Заповед за преустановяване на учебните часове за учениците от шести до дванадесети клас.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС!

By georgieva

Заповед  № РД 07 – 693/15.02.21 г. за възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас. Възстановяват се присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазване на следния график: От 18.02.21 г. до 02.03.21 г. – присъствено се обучават – V, X, XI, XII клас. От 04.03.21 г. до…

Load more