График за възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас!

Заповед № РД 07-887/ 29.04.21