Заповед №РД 07- 803/09.04.21г. за възстановяване на присъствените учебни занятия от 12.04.21г. за учениците от следните класове:
  1. Учениците от I, II, III, IV, XI, XII клас и задължителните групи за  предучилищно образование.
  2. от 12.04 до 23.04.21г. присъствено се обучават учениците от VII, VIII и X клас.
  3. от 26.04 до 29.04.21г. присъствено се обучават учениците от V, IX, X, XI и XII клас.
 
Учениците, които не се обучават присъствено продължават обучение от разстояние!