01.04 и 02.04.21г., учениците от I до XII клас продължават обучението си в електронна среда. Заповед №РД 07-797/ 31.03.21г.