Преустановяват се присъствените учебни занятия за учените от I до XII клас за периода от 22.03 до 31.03.21г. включително.

Заповед № РД 07 – 772/19.03.21г.