Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас!

By georgieva

Преустановяване на учебните занятия за учениците от пети до дванадесети клас! Заповед за преустановяване на учебните часове за учениците от пети клас. Заповед за преустановяване на учебните часове за учениците от шести до дванадесети клас.