Заповед  № РД 07 – 693/15.02.21 г. за възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас.

Възстановяват се присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазване на следния график:

От 18.02.21 г. до 02.03.21 г. – присъствено се обучават – V, X, XI, XII клас.

От 04.03.21 г. до 17.03.21 г. – присъствено се обучават – VI, IX, X, XI, XII клас.