ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС!

By georgieva

Заповед  № РД 07 – 693/15.02.21 г. за възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас. Възстановяват се присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазване на следния график: От 18.02.21 г. до 02.03.21 г. – присъствено се обучават – V, X, XI, XII клас. От 04.03.21 г. до…