Гореща телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители!

By georgieva

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза свързана с COVID – 19. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон от 8:30 до 11:30 часа и от 12:30 до 16:30…

Удължаване на срока на дистанционното обучение до 30.11.2020 г. включително!

By georgieva

Удължаване на срока на преустановените присъствени учебни занятия и всички извънкласни мероприятия до 30.11.20 г. включително!  По заповед № 347/24.11.20г. на Бистра Бойчева, директор на СУ “Никола Й. Вапцаров”, гр. Суворово и по заповед № 855/20.11.20г. на Данаил Йорданов, кмет на Община Суворово. 

Преустановени учебни занятия!

By georgieva

Преустановени учебни занятия! Преустановяване на присъствените учебните занятия и всички извънкласни мероприятия. Преминаване в дистанционна форма на обучение от 11.11.2020г. до 24.11.2020г. включително!