СЪОБЩЕНИЯ

Удължаване на срока на дистанционното обучение до 30.11.2020 г. включително!

Удължаване на срока на преустановените присъствени учебни занятия и всички извънкласни мероприятия до 30.11.20 г. включително!  По заповед № 347/24.11.20г. на Бистра Бойчева, директор на СУ “Никола …

Прочети повече →
СЪОБЩЕНИЯ

Преустановени учебни занятия!

Преустановени учебни занятия! Преустановяване на присъствените учебните занятия и всички извънкласни мероприятия. Преминаване в дистанционна форма на обучение от 11.11.2020г. до 24.11.2020г. включително!

Прочети повече →