СТИПЕНДИИ

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Вътрешни правила за отпускане на стипендии за  2022/2023 учебна година.

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Отпуснати стипендии за месец март на учебната 2021/2022 година.

Отпуснати стипендии за месец февруари на учебната 2021/2022 година.

Отпуснати стипендии за втори срок на учебната 2021/2022 година от 01.02.2022 година.

Вътрешни правила за отпускане на стипендии за 2021/2022 учебна година.

Вътрешни правила за отпускане на стипендии за  2020/2021 учебна година.