ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА

  • ЗАПОВЕД ЗА КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VI КЛАС: ЛИНК
  • ЗАПОВЕД ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА: ЛИНК
  • ЗАПОВЕД ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”: ЛИНК
  • ЗАПОВЕД КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ: ЛИНК