ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА

ЗАПОВЕД ЗА КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VI КЛАС: ЛИНК

ЗАПОВЕД № РД 07-887/ 29.04.21 г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ.

ЗАПОВЕД № РД 07 – 803/09.04.21Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ.

ЗАПОВЕД № РД 772/19.03.21Г. ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО XII КЛАС ЗА ПЕРИОДА ОТ 22.03 ДО 31.03.21Г.