ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА

2022/2023 учебна година

2021/2022 учебна година

  • ЗАПОВЕД № РД 07-1024/26.04.2022 ГОДИНА. ПРАЗНИК НА ГРАД СУВОРОВО И СПОРТЕН ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО.  ЛИНК
  • ЗАПОВЕД № РД 07-886/28.03.2022 ГОДИНА ЗА ОСНОВЕН ВХОД НА СГРАДАТА НА СУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” – ГЛАВЕН ВХОД – ИЗТОЧНО КРИЛО. ЛИНК
  • ЗАПОВЕД ОТ 25.10.21Г. ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП. ЛИНК
  • ЗАПОВЕД ЗА КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VI КЛАС. ЛИНК
  • ЗАПОВЕД ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА. ЛИНК
  • ЗАПОВЕД ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”. ЛИНК
  • ЗАПОВЕД КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ. ЛИНК