ЗА НАС

СУ „Никола Й.Вапцаров“ е най – голямото учебно заведение в община Суворово. Училището е наследник на учебните заведения, съществували на територията на днешния град Суворово през периода от 1856 година до учебната 1960/1961 година. Днес тук се обучават деца в подготвителна група и ученици от І до ХІІ клас. Учебно–възпитателният процес се провежда от 46 висококвалифицирани и мотивирани педагози. В училището има педагогически съветник и ресурсен кабинет за работа с деца със специални образователни потребности. В гимназиален етап учениците получават подготовка в паралелка с профил „Туризъм“ Училището разполага с три компютърни кабинета, класни стаи, оборудвани с мултимедийни устройства и възможност за използване на електронни учебници, библиотека, два физкултурни салона, стая за отдих, лекарски кабинет, фитнес на открито, ученическа кухня и стол, където храната се приготвя на място и отговаря на изискванията за безопосност и качество. Осигурен е безплатен транспорт на пътуващите ученици. В училището има сформирани волейболни отбори и ежегодно се провежда регионален турнир по волейбол за купата на СОУ „Никола Й.Вапцаров“ в чест на патронния празник.






ИСТОРИЯ
МАТЕРИАЛНА БАЗА
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНТАКТИ







СЪОБЩЕНИЯ

ПРИЕМ

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ПОВЕЧЕ

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

ПОВЕЧЕ

ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС

ПОВЕЧЕ

КОНТАКТИ

  • 05153/2501

  • sousuvorovo@mail.bg
  • Град Суворово, Oбласт Варна, булевард "Възраждане" №11